WORKS      CV      NEWS      CONTACT

City plant, objects   Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
ⓒ Katarzyna Feiglewicz 2024