WORKS      CV      NEWS      CONTACT        

Sunflower, oil on canvas, 100 x 100cm
Repeat: “Sunflower”, gypsum, sunflower seeds


W języku migowym (polskim języku migowym — PJM) duża część znaków konstruowana jest na zasadzie metonimii (zamiennej). Przykładem takiej konstrukcji jest znak „słonecznik”, którego pierwsza część przypomina czynność jedzenia ziarna słonecznika. Odnosi się więc do czynności, którą wykonuje się z fragmentem słonecznika, a nie do całej rośliny.

Cykl prac Metonymia to przyglądanie się efemerycznej zależności, jaka powstaje pomiędzy osobą migającą, znakiem, a desygnatem w języku migowym, próba zanurzenia się w strukturze językowej za pomocą środków wizualnych.
ⓒ Katarzyna Feiglewicz 2024