WORKS      CV      NEWS      CONTACT         

         


Sunflower


W języku migowym (polskim języku migowym — PJM) duża część znaków konstruowana jest na zasadzie metonimii (zamiennej). Przykładem takiej konstrukcji jest znak „słonecznik”, którego pierwsza część przypomina czynność jedzenia ziarna słonecznika. Odnosi się więc do czynności, którą wykonuje się z fragmentem słonecznika, a nie do całej rośliny.

Cykl prac Metonymia to przyglądanie się efemerycznej zależności, jaka powstaje pomiędzy osobą migającą, znakiem, a desygnatem w języku migowym, próba zanurzenia się w strukturze językowej za pomocą środków wizualnych.

Słonecznik I – zapis wideo wykonywania znaku „słonecznik” w polskim języku migowym.
Równocześnie wykonywany jest zapis tego znaku na papierze przy użyciu tempery jajowej na bazie pyłku kwia towego słonecznika.

Słonecznik II – interpretacja znaku „słonecznik” w PJM


ⓒ Katarzyna Feiglewicz 2024