WORKS      CV      NEWS      CONTACT

Private Amount, oil on canvasZrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


ⓒ Katarzyna Feiglewicz 2024