WORKS      CV      NEWS      CONTACT

Topiary, oil on canvas   Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
ⓒ Katarzyna Feiglewicz 2018